Waarom uw oplossing het probleem is?

Leidinggeven zonder bevelen

Filip Vandendriessche beschrijft in zijn boek Leiding geven zonder bevelen simpel en doeltreffend dat een echte topmananger kan loslaten. Een echte topmanager kan zich permitteren geen oplossing te hebben. Hij kan zich echter niet veroorloven om geen criteria te hebben. De concepten in dit boek zijn praktisch en in de praktijk getoetst.

Leidinggeven zonder bevelen
Ik gebruik de concepten uit het boek vaak. Soms voor mijn eigen reflecties, vaker als leidend principe voor mijn handelen of als manier om het gesprek met medewerkers te faciliteren. Twee belangrijke leidraden voor mij uit het boekje Leiding geven zonder bevelen zijn:

 • “Een organisatie bereikt niet wat ze wil, ze bereikt enkel wat ze beloont” of
 • “Een manager bepaalt de richting, de medewerkers bepalen de weg.”

Sturen of loslaten?

Het boek geeft prachtig inzicht in de dualiteit van elke manager: wanneer sturen, wanneer loslaten? Als je wilt sturen op visie en inspiratie biedt het boek je als manager goede handvaten. De handvaten zijn kort samengevat de volgende:

 1. Er moet consensus zijn over het probleem.
 2. Er is een onderscheid te maken tussen input en output als zaken waarop gestuurd kan worden.
 3. Een manager heeft de plicht om:
  • verifieerbare criteria te stellen vooraf over te behalen output;
  • te accepteren dat zijn eigen oplossing om tot output te komen bevraagd wordt en
  • geen oplossingen weg te wuiven die de gewenste output volgens de gewenste criteria tot stand brengt: criteria moeten vooraf verifieerbaar duidelijk zijn.
 4. Een manager heeft het recht om:
  • autoritair te zijn over het probleem, het doel, de criteria (maar niet autoritair over de input) en
  • (mee) te zoeken naar oplossingen bij de criteria.
 5. In veel organisaties bestaat er een mismatch tussen doelstelling en beloning.
 6. Sturing en personeelsplanning werkt alleen via het principe van Gain & Pain.
 7. Blijf de vraag stellen: “Is de huidige situatie acceptabel?”. Indien die vraag volmondig met NEE kan worden beantwoord, is the sense of urgency hoog, en moet deze ook zo gecommuniceerd worden en het probleem aangepakt worden.