Vraagtekens bij de veiligheidsregio

Een wetgevingstechnisch onderzoek naar de wenselijkheid van het kabinetsstandpunt

In 2005 rondde ik mijn studie staats- en bestuursrecht af. In mijn scriptie, met de hierboven genoemde titel, doe ik verslag van twee onderzoeksactiviteiten. De ene behelst de vergelijking tussen enerzijds de toenmalige (inter)gemeentelijke structuur van taken en bevoegdheden van brandweer en rampenbestrijding en anderzijds het kabinetsstandpunt over veiligheidsregio’s. De andere is een analyse van het kabinetsstandpunt vanuit wetgevingstechnisch perspectief. De conclusie is dat de invoering van de veiligheidsregio, zoals het kabinet dat destijds voorstond, niet wenselijk is.

Geef een reactie