Verbetering en modernisering van de lokale overheid

Overheidsorganisaties moeten slimmer en zakelijke worden in hun publieke dienstverlening. Zij moeten beter zichtbaar worden en communicatief vaardiger. De nieuwe lokale overheid wordt actor in plaats van reactor, trendsettend in plaats van trendvolgend, meer coöperatief dan directief.

De nieuwe lokale overheid zal gemeentelijk georganiseerd zijn, omdat dit het meest herkenbaar is en het beste aansluit  bij de huidige praktijk. Ik voorzie een kleinere kernorganisatie, die een aantal specifieke diensten zal verrichten, en andere competenties heeft dan de huidige gemeentelijke organisatie. De nieuwe lokale overheid is een netwerkorganisatie, die overheidsparticipatie mogelijk moet maken.

Ik wil hieraan een bijdrage leveren en mijn missie en visie uitdragen.