Slachtoffer Informatie Systematiek

blog-sis-twitter-kleinIn februari 2013 verscheen in het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing een artikel over SIS, Slachtoffer Informatie Systematiek. In SIS-verband hebben gemeenten, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en politie afspraken gemaakt over de uitwisseling van slachtofferinformatie tijdens en na een ramp op nationale bodem. Ook zijn de onderlinge taken verdeeld en de communicatieprocessen in kaart gebracht. Als voorzitter van de stuurgroep SIS spreek ik mij in dit artikel uit over de meer realistische boodschap aan burgers over de rol van de overheid bij rampen.

Kijk voor actuele informatie over het project op de SIS website.

 

Geef een reactie