Anders werken: de perfecte motor voor organisatieontwikkeling

In Naarden vormden een mogelijke fusie en een verhuizing de start voor de inzet van Het Nieuwe Werken. Vernieuwen was dus het devies. Het Nieuwe Werken is als managementinstrument de perfecte motor voor organisatieontwikkeling. Er moest een nieuw kantoorconcept komen, met 30 procent minder werkplekken, en deze ‘cosmetische’ actie was voor mij als gemeentesecretaris van Naarden het perfecte vehikel om de diepere ambitie van Het Nieuwe Werken (HNW) te verwezenlijken. ‘Die ambitie is dat we onze taken zo goed uitvoeren dat we een interessante partner zijn voor andere partijen.’ We koppelden het directieplan aan HNW: ‘ Omdat ik geloof dat een andere manier van werken geworteld moet zijn in de missie en visie die je voor de organisatie voor ogen hebt.’

Voor een publicatie van het A+O Fonds Gemeenten Het Nieuwe Werken: De Kunst van Vertrouwen (1 november 2012) ben ik geïnterviewd door Quita Hendrison om dit verhaal uit de praktijk te delen.