Het moderniseren van de lokale overheid

De samenleving vraagt van overheidsorganisaties dat zij slimmer en zakelijker worden in hun publieke dienstverlening. Zij moeten beter zichtbaar worden en communicatief vaardiger. De nieuwe lokale overheid wordt actor in plaats van reactor, trendsettend in plaats van trendvolgend, meer coöperatief dan directief.

Ik denk dat ook de nieuwe lokale overheid gemeentelijk georganiseerd zal zijn, omdat dit het meest herkenbaar is en het beste aansluit  bij de huidige praktijk. Ik voorzie een kleinere kernorganisatie, die een aantal specifieke diensten zal verrichten, en andere competenties heeft dan de huidige gemeentelijke organisatie. De nieuwe lokale overheid is een netwerkorganisatie, die burgerparticipatie mogelijk moet maken.

Mijn visie en missie pas ik toe op de organisaties waar ik werk. Het komende jaar wil ik beschrijven hoe ik de organisatieaanpassingen waaraan ik heb gewerkt, heb aangepakt. Zodat andere kunnen delen in deze inzichten en er hun voordeel mee kunnen doen.