Werken aan een betere dienstverlening

Werken aan een betere dienstverlening binnen de lokale overheid

Op 9 augustus 2013 verscheen in De Groene Venen een weergave van het interview dat de heer Piet van Buul met Alexander Meijer had.

Het interview gaat over hoe Alexander Meijer werkt aan betere dienstverlening in de gemeente De Ronde Venen. De Groene Venen wordt uitgegeven door Uitgever A-side Publishing BV in Mijdrecht.

Anders werken: de perfecte motor voor organisatieontwikkeling

In Naarden vormden een mogelijke fusie en een verhuizing de start voor de inzet van Het Nieuwe Werken. Vernieuwen was dus het devies. Het Nieuwe Werken is als managementinstrument de perfecte motor voor organisatieontwikkeling. Er moest een nieuw kantoorconcept komen, met 30 procent minder werkplekken, en deze ‘cosmetische’ actie was voor mij als gemeentesecretaris van Naarden het perfecte vehikel om de diepere ambitie van Het Nieuwe Werken (HNW) te verwezenlijken. ‘Die ambitie is dat we onze taken zo goed uitvoeren dat we een interessante partner zijn voor andere partijen.’ We koppelden het directieplan aan HNW: ‘ Omdat ik geloof dat een andere manier van werken geworteld moet zijn in de missie en visie die je voor de organisatie voor ogen hebt.’

Voor een publicatie van het A+O Fonds Gemeenten Het Nieuwe Werken: De Kunst van Vertrouwen (1 november 2012) ben ik geïnterviewd door Quita Hendrison om dit verhaal uit de praktijk te delen.

SIS en conclusies inspectierapport Treinbotsing in Grip 4

In het februari nummer van 2013 publiceerde het blad Grip 4 een interview over SIS. Het interview verscheen naar aanleiding  van het verschijnen van het inspectierapport van de inspectiedienst van het ministerie VenJ over de slachtofferregistratie na de treinbotsing in Amsterdam van 21 april 2011. Grip 4 wordt uitgegeven door Sdu uitgevers.

 

Vraagtekens bij de veiligheidsregio

Een wetgevingstechnisch onderzoek naar de wenselijkheid van het kabinetsstandpunt

In 2005 rondde ik mijn studie staats- en bestuursrecht af. In mijn scriptie, met de hierboven genoemde titel, doe ik verslag van twee onderzoeksactiviteiten. De ene behelst de vergelijking tussen enerzijds de toenmalige (inter)gemeentelijke structuur van taken en bevoegdheden van brandweer en rampenbestrijding en anderzijds het kabinetsstandpunt over veiligheidsregio’s. De andere is een analyse van het kabinetsstandpunt vanuit wetgevingstechnisch perspectief. De conclusie is dat de invoering van de veiligheidsregio, zoals het kabinet dat destijds voorstond, niet wenselijk is.

-->