Het imago van de ambtenaar is genoegzaam bekend: denk aan de typetjes van Jiskefet in hun debiteuren/crediteurensketches. Dit imago bepaalt niet alleen de (negatieve) houding van het publiek ten opzichte van het gemeentebestuur, maar leidt er ook toe dat jongeren zich niet geroepen voelen hun werkzame leven te starten binnen een gemeentelijke organisatie. In deze situatie moet verandering komen.

Zelf werk ik sinds 1997 met veel plezier bij de lokale overheid. Wat mij bindt aan de lokale overheid zijn de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en het krijgen van veel verantwoordelijkheid. Daarbij is de lokale overheid een organisatie waar veel verschillende vragen en belangen in een complexe organisatie samenkomen en opgelost worden. Als lokale overheid kun je inwoners echt helpen.

Ik wil jongeren, en overigens ook mensen uit het bedrijfsleven, interesseren en enthousiasmeren voor werken bij de lokale overheid. Ik vertel graag aan scholieren, jongeren en mensen in het bedrijfsleven over het werken bij de lokale overheid. Hiermee nodig ik hen uit de lokale overheid als potenti├źle werkgever te overwegen.