Missie en visie

Ik stel mijzelf regelmatig de vraag of de door mij ingeslagen weg de juiste is, of dat mogelijk nieuwe wegen bewandeld zouden moeten worden. Ik kom daarbij tot de volgende conclusies.

Ik wil mij blijven inzetten voor de publieke zaak, vanuit de overtuiging dat een functie binnen de publieke sector het maatschappelijk effect daarvan direct zichtbaar maakt. Ik pleit voor de herwaardering van de ambtenaar.

Voor de komende tijd heb ik mijzelf drie doelen gesteld;